Minta Esetek

  1. Piaci információk hiánya

 

Partnerünk egy konkrét, a közös munka idején innovatív termék, az ablakkal ellátott papírzacskó piaci bevezetésével kapcsolatban keresett meg bennünket. A gyártó a csomagolóanyagok piacán jelentős tényező, melynek fejlesztői kifejlesztették a termékcsaládot (különböző méretű és formájú áttetsző műanyag betéttel ellátott papírzacskót), kidolgozták a gyártás technológiát. A gyártó gépek megvásárlása előtt fordultak hozzánk azzal a konkrét céllal, hogy mérjük fel a konkrét értékesítés lehetőségeit.

A sikeres végrehajtásához szükséges a hazai csomagolóipar piacának és tendenciáinak, valamint a potenciális partnerek, az élelmiszeripari szektor és a végső felhasználó igényeinek ismerete. Az tanulmány a következő főbb pontok köré épült fel:

 • A hazai csomagolási piac definiálása, a piac méretének meghatározása a KSH és a CSAOSZ adatai alapján történt.

 • A csomagolóanyagok anyagfajtánkénti megoszlása jól mutatta, hogy továbbra is a papír és a műanyag dominál. Az egyes anyagfajtáknál a főbb piaci szereplők is bemutatásra kerültek.

 • A csomagolóanyagok mennyiségének szabályozása, azon belül is a termékdíj törvény ismerete fontos mind a csomagolóanyag első felhasználóinak, mind a gyártóknak. A tanulmány ezen fejezete a megrendelő számára releváns információk összegyűjtésére törekedett.

 • A csomagolóipar fejlesztési tendenciáit bemutató rész rávilágított, hogy a folyamatos fejlesztés lényegében kényszer a csomagolóanyagot felhasználó vállalatoknak, így közvetetten a csomagolóanyag kibocsátóknak is. A fejezet bemutatta a csomagolásfejlesztés legfontosabb szempontjait, valamint néhány hazai csomagolóanyag gyártó innovációs stratégiáját, melyből hasznos következtetéseket vont le a termékfejlesztések menetével kapcsolatban.

 • A lakosság, mint végső láncszem, kulcsfontosságú szereplő: a csomagoló anyagokkal kapcsolatos lehetőségek kihasználása során jelentős befolyásoló tényező, még akkor is, ha nem közvetlen megrendelő. Igényük, a termékek vizuális megfigyelésének lehetősége miatt, és a benne kínált termékek fogyasztása miatt rendkívül fontos.

 

Az elvégzett szekunder és primer kutatások eredménye pozitív volt a vállalkozás számára, a terméket bevezették, a vállalkozás sikeresen és profitábilisan hajtotta végre a termékfejlesztést.

 1. Marketingstratégiai gondolkodás hiánya

A mostani eset, nem is annyira egy konkrét eset, mint inkább több helyzet tipizálása. A gyakorlati tanácsadás során általános problémaként fogalmazódik meg egy középvállalkozás esetében, a növekedés kérdése. Kell-e növekedni, ha kell milyen ütemben, ha növekszik a vállalkozás sikerül-e az eddigi sikeres tulajdonos, ügyvezető „korszakváltása”, vagyis a folyamatokban való gondolkodás, a szervezet kialakításának, fejlesztésének megvalósítása.

Számos vállalkozásnál találkoztunk hasonló problémával, melynek megoldását mindig a probléma feltárása, majd azt követően a tényleges tulajdonosi cél meghatározása követte. Már ebben a szakaszban is jelentős kérdések, – és nem csak marketing szakmai kérdések – megfogalmazása és megválaszolása volt a feladat. Mind inkább előfordult, hogy általános életcélt, valamint a stratégiaalkotás készségét és képességét feltáró munkákkal alapoztuk meg a további tevékenységünket. Sok vállalkozás esetében már itt komoly problémákba ütköztünk, melynek feltárását követően a megbízónak kellett dönteni a tovább szakmai életútról. Ehhez azonban kellő információkat és esetenként gyakorlati példákat mutattunk be.

A célok meggyőződéses rögzítését követően kerülhetett sor a konkrét vállalkozáshoz kapcsolódó vizsgálatokra, melyben hol a piaci növekedés további lehetőségeit vizsgáltuk, piaci információk gyűjtésével, hol pedig a stratégiai gondolkodást tovább fejlesztve elkészítettük a marketingstratégiát, illetve kialakítottuk a szolgáltatás folyamatát. Ennek keretein belül meghatároztuk a küldetést, és a vállalkozás teljes stratégiájának részeként megalkottuk a marketing részstratégiákat. Kérés esetén tovább mentünk és a megvalósításban is részt vettünk, így olyan konkrét projekteket is levezényeltünk, mint a szervezet-átalakítás, vagy konkrét marketingkommunikációs részstratégia megvalósítása.

Azoknál a vállalkozásoknál, ahol a tulajdonosi elkötelezettség teljes volt, jelentős eredményeket tudtunk elérni. Megindult egy közepes mértékű, de folyamatos és hosszú távú növekedés. A folyamatok megfelelő kontroll mellett automatizálttá váltak, a feladatok, hatáskörök konkrét megfogalmazása által megvalósult minden tulajdonos vágya, az önmagát inspiráló szervezet.

Ahol a tulajdonos nem tudott a saját eddigi szemléletén változtatni, nem tudta kiengedni kezéből a döntéséket semmilyen szinten, nem volt bizalma az alkalmazottai felé, ott ezek a pozitív változások elmaradtak.

 1. Folyamatok megtervezése, üzletfejlesztés

Végezetül, a következő példa, egy a szervezeti fejlődés magas fokán álló vállalkozással kapcsolatos. Itt a szervezeti kultúra magas szintű, a célok, hatás és jogkörök letisztázottak, a szervezet tagjai elkötelezettek a céggel és tulajdonossal kapcsolatban. A szolgáltató cég ügyvezető tulajdonosa felismerte azt, hogy a magas szintű értéknövelt szolgáltatások nyújtása mellett, vagy éppen annak eredményeként, mindenképpen szükséges az üzleti lehetőségek folyamatos keresése, fejlesztése. Ennek érdekében az alábbi feladatok elvégzését határoztuk meg:

 • Állapotfelmérés, jelenlegi helyzet, a szolgáltatási folyamatok megismerése

 • A szolgáltatási folyamatok újra modellezése

 • A megkeresések információbázisának kialakítása

 • Információgyűjtés, adatbányászat rendszerének kialakítása

 • A meglévő vevőállomány partnereinek felmérése

 • „Új ügyfél megkeresés” kérdéssorának aktualizálása

 • A személyes kapcsolatfelvétel folyamatának átdolgozása, módjának és kritériumainak kidolgozása

 • A vevői döntéshozatal folyamatainak feltérképezése, rendszerbe foglalása

 • Az elégedettségmérés átdolgozása

 • Az Üzletfejlesztési osztály szervezeti struktúrájának kialakítása

 • Az Üzletfejlesztési osztály munkatársainak konkrét feladat-meghatározása, üzletfejlesztők mérőszámainak kontrollja

 • Az Üzletfejlesztési osztály munkatársaira vonatkozó motivációs rendszer kialakítása

 • Marketing és PR tevékenység felülvizsgálata, tudatosságának kialakítása

 • Arculatterv

 • Médiaterv

 • Keresőmarketing eszközének tudatos alkalmazása

 • Az Üzletfejlesztési osztály munkatársainak való oktatás, tréning, az új szervezeti struktúra ismertetése, a felmerülő problémák kezelése

 

Az elvégzett munkából látható, hogy nem csak a problémafeltárás, majd az elméleti javaslatok kidolgozása volt a feladat, hanem a konkrét megvalósítás kialakítása, valamint a dolgozókkal való elfogadtatása is munka tárgyát képezte.

Az elvégzett munka eredményeképpen nőtt a megkeresések száma, ezzel szinkronban nőtt a kiadott ajánlatok száma, valamint ebből adódóan is növekedhetett a vállalkozás árbevétele. Megállapíthatóvá vált, hogy a szolgáltatások magas színvonalú teljesítése mellett, az üzletfejlesztési tevékenység újragondolása is segített abban, hogy a válság ellenére is, folyamatos növekedés volt megfigyelhető a vállalkozásnál.

 

Cég

A Fakultás Oktatási és Tanácsadó Betéti Társaság 15 évvel ezelőtt, 1992-ben alakult kimondottan azzal a céllal, hogy a városban működő felsőfokú oktatási intézmény oktatói bázisára, szellemi potenciáljára támaszkodva a magyar gazdasági élet aktív résztvevőjeként vállalkozások modernizációs folyamatának menedzselésében vállaljon komplex tanácsadási feladatokat. Az elmúlt időben számos vállalkozás, intézmény és önkormányzat számára végeztünk tanácsadási és oktatási feladatokat, melyeket most széles körben kívánunk tovább növelni. 2013-ban a Fakultás Marketing Műhely Kft. megalapításával a tulajdonosok a korábbi tevékenységeket két részre bontották, így az oktatásra, amit a betéti társaság keretei között, valamint a kis- és közepes vállalatok, vállalkozások és intézmények hatékony működését elősegítő pénzügyi és gazdasági tanácsadásra. Ennek keretében a tevékenységek az alábbi csoportokra bonthatók:

 • Piackutatás, marketingkutatás,
 • Pénzügyi tanácsadás
 • Komplex marketingstratégia kidolgozás.

Cégünk fő ereje, hogy komplex szolgáltatást nyújt, így az esetlegesen megoldandó problémákat, fejlesztési elképzeléseket teljes körűen tudjuk kezelni, a marketingtervtől, forrásteremtésen át a külső kommunikáció kialakításáig.
Szakértőinket úgy válogattuk össze, hogy valamennyi szakterületen több szakemberrel rendelkezzünk. Egyes speciális szakterületet érintő feladatok esetén megkeressük a régió legjobb szakembereit, akiket egyedi megbízással foglalkoztatunk.
A Fakultás Oktatási és Tanácsadó Bt. , valamint a Fakultás Marketing Műhely Kft. alapító tulajdonos ügyvezetője korábbi tevékenységének eredményeképpen széles körű tapasztalatokat és kapcsolatokat szerzett. Az ügyvezető szakmai életútjának néhány további állomása:

Magyar Hitelbank RT. Szanáló és Válságmenedzselő Önálló Osztály, főelőadó
1990

Külkereskedelmi Főiskola Szolnoki Tagozata, tanársegéd
1990-1992

Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola, Szolnok és Külkereskedelmi Főiskola, Budapest tanársegéd
1992-1994

Magyar Nemzeti Bank J-N-SZ megyei Igazgatóság osztályvezető, megyei igazgató-helyettes
1994 -1995

Magyar Nemzeti Bank J-N-SZ megyei Igazgatóság megyei igazgató
1996 jan. 1.- jún. 30.

Magyar Államkincstár J-N-SZ megyei Fiók megyei igazgató
1996 -2001

Szolnoki Főiskola főiskolai docens
2002-

Szakmai szervezeti tagságok:

 • Magyar Közgazdasági Társaság,
 • Magyar Marketing Szövetség,
 • Területfejlesztési Tudományos Egyesület,
 • Kecskeméti Főiskola Gazdasági Tanácsának tagja

2006-ig a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Környezetvédelmi és Idegeforgalmi Bizottságának szakértő tagja
Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány regisztrált Tanácsadó

Regisztrációs szám: HU0008-05-153.
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség szakértői, illetve tanácsadói listára való felkerülés 18/2004. ((III. 24.) ÉARFT sz. határozat, megújítva 47/ 2005. (IV.1.) ÉARFT sz. határozatával.