Marketingkommunikáció

Kampánytervezés, kampánymenedzselés

A stratégia részeként megfogalmazásra kerül, hogy a bevezetendő terméket vagy szolgáltatást milyen üzenettel és hogyan kommunikáljuk. Cégünk segítséget nyújt a teljes kampányterv elkészítésében, annak részletes és teljes körű lebonyolításában.
mark01

Célunk, hogy a célközönséghez, minél kevesebb költséggel jusson el az információ, tehát a lehető leghatékonyabban végezzük tevékenységünket.

Arculattervezés

mark02

Azt egyetlen vállalat sem vitatja, hogy az egységes vállalati kommunikáció alapvető célja, hogy pozitív megítélést vívjon ki a cég számára . A vállalati imázs, azaz az ügyfelekben és vásárlókban a vállalkozásról, vállalatról élő kép, nem többszörösen mérlegelt és átgondolt vélemények összessége, hanem többnyire szubjektív képzet.

A gondolat és a forma egységével mindenekelőtt a cég szellemiségét, szemléletmódját, értékrendjét közvetíti. Egyetlen alapötletből, egyszerű, könnyen azonosítható formákból építkezik. A vállalat külső és belső kommunikációjának vizuális gerincelvét adja, erős márkát sugároz.A megbízó céljainak és elképzeléseinek ismeretében vállaljuk teljes vállalati arculat megtervezését, arculati kézikönyv kialakítását.

A cégarculat ideális esetben a vállalat kommunikációs csatornáinak teljes spektrumát lefedi. Az alap-arculat a minden vállalat által használt, legalapvetőbb kommunikációs hordozókat foglalja magában:

 • Logó
 • Névjegykártya
 • Boríték, levélpapír
 • E-mail sablon
 • Word- és PowerPoint sablon
 • Fax előlap
A kiterjedt arculat a cég összes megnyilvánulási formájának vizuális keretrendszerét adja, igazodva a használt kommunikációs csatornák különbözőségéhez, a cég, illetve a termékpaletta fejlődéséhez. Az arculat törzsét képező alap-arculati elemekhez képest szabadabb szín- és formaskálából építkezhet. Gyakori elemei a következők:
 • Cégtábla
 • Mappa
 • Üdvözlőlap, képeslap és meghívó
 • Brosúra, cégismertető
 • Reklám, újsághirdetés
 • Plakát, poszter
 • Interaktív CD-Rom, multimédiás cégismertető
 • CD borító, etikett

PR terv

Cégünk vállalja intézmények, vállalkozások teljes külső és belső PR tevékenységégnek kidolgozását, annak esetleges lebonyolítását. Arculati kézikönyv kialakítását és elkészítését (print és on-line megjelenés).

Szponzorációs stratégia kidolgozását, változás és krízismenedzsment szolgáltatásokat. Kommunikációs kampányok kidolgozását, helyzetelemzést, célok és feladatok meghatározását, célcsoportok definiálását, üzenetek megfogalmazását, idő- és költségterv elkészítését és végrehajtását, kampányértékelést. Kommunikációs kampányok kidolgozását, helyzetelemzést, célok és feladatok meghatározását, célcsoportok definiálását, üzenetek megfogalmazását, idő- és költségterv elkészítését és végrehajtását.Marketing kiadványok

A vállalti arculatra támaszkodva vállaljuk exkluzív prospektusok, reklámanyagok, cég- áru- és szolgáltatásismertetők szerkesztését, kiadásának menedzselését, nyomtatott és on-line hírlevelek, vállalati újságok, magazinok szerkesztését.

Versenystratégia

Napjaink kiéleződő piaci viszonyai között elengedhetetlen, hogy legyen kellő ismeretünk a piacon versenytársainkról, azok jelenlegi, valamint várható tevékenységéről.

Ennek felkutatásához, illetve az akciótervek elkészítéséhez nyújtunk segítséget.